Kaksi tapaa vaihtaa materiaaleja muovirakeistimen tynnyrin puhdistamiseksi

2021-08-04

Valmistelut ennen tynnyrin puhdistamistamuovinen rakeistaja

Ennen puhdistusta on hallittava tynnyriin varastoitujen materiaalien lämpöstabiilisuus ja seuraavassa vaiheessa vaihdettavat materiaalit, valulämpötila-alue ja eri muovien yhteensopivuus. Oikea toimintatapa tulee hallita puhdistuksen aikana ajan säästämiseksi. Ja raaka-aineet.


Muovirakeistimen piipun puhdistaminen materiaaleja vaihtamalla: suora materiaalinvaihtomenetelmä ja epäsuora materiaalinvaihtomenetelmä.

Suora materiaalinvaihtomenetelmä. Kun raaka-aineella ja tynnyrissä olevalla materiaalilla on odotettu sulamislämpötila, voidaan käyttää luonnonmateriaalinvaihtomenetelmää.

Barrel cleaning of plastic granulatorMateriaalien suoran vaihtamisen toimintaohjeet ovat seuraavat.

1.Jos vaihtomateriaalin muovauslämpötila on korkeampi kuin tynnyriin varastoidun materiaalin lämpötila, tynnyrin ja suuttimen lämpötila tulee nostaa vaihtomateriaalin alempaan käsittelylämpötilaan. Sitten korvaava materiaali lisätään, koneen pää avataan ja konepää puristetaan suoraan. , Säädä lämpötilaa normaalia tuotantoa varten, kunnes loput materiaalit tynnyristä on puhdistettu.
2.Jos vaihtomateriaalin muovauslämpötila on alhaisempi kuin tynnyriin varastoidun materiaalin lämpötila, tulee tynnyrin lämpötilaa nostaa, jotta varastoitu materiaali on erinomaisessa juoksevassa tilassa. Sitten piipun ja suuttimen parantava voima tulee katkaista ja käyttää korvaavaa materiaalia. Puhdistus suoritetaan jäähdyttäen ja se voidaan siirtää tuotantoon, kun lämpötila laskee muutettavaan käsittelylämpötilaan.


Epäsuora materiaalin korvausmenetelmä.

Kun vaihtomateriaalilla ja tynnyriin jääneellä materiaalilla ei ole odotettua sulamislämpötilaa, voidaan käyttää epäsuoraa tankkausmenetelmää. Materiaalien epäsuoran vaihtamisen toimintaohjeet ovat seuraavat.
1.Jos vaihtomateriaalin muovauslämpötila on korkea ja tynnyriin jäänyt materiaali on lämpöherkkää, kuten polyoksimetyleeni jne., jos muovi hajoaa, se tulee puhdistaa kahdessa vaiheessa, eli käytä ensin materiaalia, jolla on hyvä lämmönkestävyys, kuten polyoksimetyleeni. Muoveja, kuten styreeniä tai matalatiheyksistä polyeteeniä, käytetään siirtymäpuhdistusaineina siirtymäpuhdistuksen suorittamiseen ja sitten siirtymäpuhdistusmateriaalien korvaamiseen korvaavilla materiaaleilla.
2.Irrota ruuvi
Koska muovirakeistimen ruuvi on suhteellisen helppo purkaa, niin tankkaamiseen käytetään yllä olevaa tankkausmenetelmää. Tällä menetelmällä voidaan säästää paljon raaka-aineita.


Muovisen rakeistusruuvin perusparametrit

1.Ruuvin halkaisija: ruuvin kierteitetyn osan ulkohalkaisija. Yksikkö on MM
2.Pituuden suhde ruuvin halkaisijaan: ruuvin hajoamisen koon ja ruuvin halkaisijan välinen tasapaino
3.Ruuvin pyörimisnopeusalue: ruuvin pienin ja suurin pyörimisnopeus on max.
4.Moottorin teho: moottorin teho, joka käyttää ruuvia pyörimään. Yksikkö KW
5.Tynnyrin lämmitysteho: sähköteho, jota käytetään, kun piippua kuumennetaan vastuksen vaikutuksesta. Yksikkö KW
6.Tynnyrilämmitysosien lukumäärä: tynnyrilämmitys on jaettu useisiin osiin, ja lämpötilavyöhykettä ohjataan.
7.Muovirakeistimen tuotanto: muovirakeistimen tuotantokapasiteetti aikayksikköä kohti, yksikkö KG/H
8.Nimellisominaisteho: muovirakeistimen tuottamien muovituotteiden paino tunnissa.
9.Ominaisvirtausnopeus: muovituotteen paino, jonka ruuvi voi tuottaa jokaisella kierroksella.
10.Keskikorkeus: korkeus muovirakeistimen säiliössä olevan ruuvin keskilinjasta alustan alatasoon.